Wie zijn wij ?

PSYZorg Drechtsteden - Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van meerdere kinder- en jeugdpsychologiepraktijken uit de Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Allemaal vrijgevestigde psychologiepraktijken met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak. Wij leveren in deze samenwerking generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

De volgende waarden vertolken wie wij zijn in onze praktijkvoering en omgang met kinderen/jeugd en hun opvoeders waarvoor wij ons inzetten, waarmee wij samenwerken en aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn.

  • Professioneel
  • Betrokken
  • Transparant
  • Nabij
  • Betrouwbaar

PSYZorg Drechtsteden – Hoeksche Waard ziet het als haar missie om menswaardig maatwerk te leveren op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jeugdigen en hun opvoeders. Wij staan voor herstel en bevordering van geestelijke gezondheid. Daarbij hebben we oog voor de samenhang tussen lichaam, geest en het gezin, het kind of de jongere en de omgeving. Hierbij staat het verbeteren van de kwaliteit van het dagelijkse en schoolse leven centraal. Onze praktijken stellen de cliënt en zijn systeem centraal en doen dat op economisch verantwoorde wijze.

"zolang als nodig, zo kort als mogelijk."

De coöperatie is voor de aangesloten leden gesprekspartner met zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten. De organisatie heeft de volgende doelen:

  • het bundelen van verschillende vormen van expertise, zodat een zo breed mogelijk/dekkend aanbod ontstaat
  • het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen de leden
  • het bevorderen van de samenwerking met huisartsen
  • het vormgeven en bevorderen van de samenwerking met gemeenten in het kader van de transitie in de jeugdzorg
  • het bevorderen van de zichtbaarheid van de GGZ-hulpverleners in de regio voor cliënten

Dit alles om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de Drechtsteden continu te verbeteren.