Verwijzing en vergoeding

Als u of uw kind psychologische zorg nodig heeft, gaat u naar uw huisarts. De huisarts zal samen met de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheids Zorg) beoordelen welke zorg er nodig is.

  • Behandeling door de POH-GGZ
    • Kinderen met eenvoudige problematiek 
  • De Generalistische Basis GGZ
    • In de basis GGZ worden kinderen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz-problematiek of kinderen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico
  • De Gespecialiseerde GGZ
    • De gespecialiseerde GGZ betreft zorg voor kinderen met ernstige en complexe psychische problemen

 

Vergoeding:

Vanaf 2015 kopen de gemeenten de zorg voor jeugd tot 18 jaar regionaal in. De zorg voor basisGGZ of specialistische GGZ wordt vergoed, wanneer de praktijk een contract heeft met uw gemeente en er een verwijzing van de huisarts is of een beschikking door het jeugdteam. Wanneer de praktijk geen contract heeft, is het mogelijk een aanvraag te doen naar een persoonsgebonden budget (PGB) bij het jeugdteam voor bekostiging van de zorg.
Jongeren vanaf 18 jaar kunnen de zorg vergoed krijgen door de zorgverzekeraar, soms geheel in het geval de praktijk een contract heeft met uw zorgzorgverzekeraar, soms gedeeltelijk indien dat niet zo is. Tevens is een verwijzing door de huisarts nodig.
Iedere praktijk zal u duidelijk uitleggen wat het geval is en wat de mogelijkheden zijn.