Kwaliteit

Binnen het samenwerkingsverband PSYZorg Drechtsteden zijn verschillende professionele hulpverleners vertegenwoordigd. De meeste professionals zijn BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) www.bigregister.nl. Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Het BIG-register geeft de bevoegdheid en deskundigheid van de hulpverleners weer en biedt daarmee een bescherming voor cliënten.

Hulpverleners kunnen meerdere kwalificaties hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de binnen dit samenwerkingsverband aanwezige kwalificaties van hulpverleners.

  • Gezondheidszorg Psycholoog (GZ-psycholoog)
  • Systeemtherapeut
  • Cognitief gedragstherapeut
  • Psychotherapeut
  • Klinisch psycholoog
  • Kinder – en Jeugd psychiater
  • Orthopedagoog – Generalist
  • Kinder- en jeugd psycholoog

De hulpverleners zijn aangesloten bij één of meerdere van de onderstaande beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen stellen eisen aan de opleiding en kwaliteit van de hulpverleners met als doel de kwaliteit en hulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders te waarborgen.