Psyzorg Drechtsteden / Hoeksche Waard

Vanaf 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd tot 18 jaar (Jeugd-GGZ) niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. De organisatie en vergoeding van de Jeugd - GGZ is vanaf dat moment per gemeente geregeld.

In aanpassing op deze stelselwijziging is er een samenwerkingsverband, een coöperatie, van meerdere vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologiepraktijken in de regio Zuid-Holland zuid opgericht: PSYZorg Drechtsteden – Hoeksche Waard

Op deze website wordt een overzicht geven van gekwalificeerde hulpverleners. Hierdoor kunt u snel de hulp vinden die het best passend is bij de leeftijd en het probleem van uw kind.