GGZ

Aangesloten Praktijken
Vink Psychologisch Centrum
Contactgegevens
Vink Psychologisch Centrum
Houtzaagmolen 111a, unit 2.3
2986 GE Ridderkerk
T: 010 30 22 131
E: info@vinkpc.nl
W: www.vinkpc.nl
Leeftijd doelgroep
3-65 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
orthopedagoog
Specialismen
Psychodiagnostisch onderzoek
behandeling
ouderbegeleiding
KJP Drechtsteden
Contactgegevens
KJP Drechtsteden
De Wederik 6
3355 SK Papendrecht
T: 078-6441616
E: info@kjp-drechtsteden.nl
W: www.kjpdrechtsteden.nl
Leeftijd doelgroep
0-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
GZ-psycholoog
Psycholoog NIP
Kinder- en jeugd specialist
Orthopedagoog-generalist NVO
Systeemtherapeut
Psychomotoretherapeut
Specialismen
Baby, peuter en kleuterproblematiek
Ontwikkelingsstoornissen
Licht verstandelijk beperkt (LVB)
Hechtingsproblematiek
Angstproblematiek
Depressie
Schoolweigering
Gezinstherapie
Perspectief Psychologenpraktijk
Contactgegevens
Perspectief Psychologenpraktijk
Kastanjeplein 8
3381 LT Giessenburg
T: 088-6460300
E: regio-west@psychologenpraktijkperspectief.nl
W: www.psychologenpraktijkperspectief.nl
Leeftijd doelgroep
4-65 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psychologen, orthopedagogen
Specialismen
diverse hulpverleningvormen, zowel individueel als groep
Centrum voor Gezinsbehandeling
Contactgegevens
Centrum voor Gezinsbehandeling
Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
T: 078 8 200 290
E: info@cgbdrechtsteden.nl
W: www.cgbdrechtsteden.nl
Leeftijd doelgroep
3-65 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
NVRG
NIP
LVVP
NVP
VKJP
Specialismen
Systeemtherapie voor gezinnen
Indus - actieve hulpverlening
Contactgegevens
Indus - actieve hulpverlening
Krommedijk 69
3312 CE Dordrecht
T: 078-7504407
E: info@indus-actievehulpverlening.nl
W: www.indus-actievehulpverlening.nl
Leeftijd doelgroep
7-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-Psycholoog
Orthopedagoog
Specialismen
Angst-, stemmings en agressieproblematiek
Ouderondersteuning en systeembehandeling bij o.a. echtscheiding, schoolweigering en opvoedvragen, speciaal voor jongens: actieve behandeling. (PGB-begeleiding bij AD(H)D, ODD en autisme)
Diverse groepstrainingen o.a. All about you.
Praktijk voor Psychotherapie & Psychoanalyse J. Stam
Contactgegevens
Praktijk voor Psychotherapie & Psychoanalyse J. Stam
Steegoversloot 58
3311 PP Dordrecht
T: 078-6160162
E: info@praktijkjstam.nl
W: www.praktijkjstam.nl
Leeftijd doelgroep
3 - 85 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Lid NPaV
NVPP
VKJP
Specialismen
Psychoanalytische psychtoherapie, psychoanalyse
speltherapie
ouderbegeleiding
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Dordrecht
Contactgegevens
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Dordrecht
Campanula 2a
3317HC Dordrecht
T: 06-19478093
E: r.vanimmerzeel@gmail.com
W: www.kindjeugdpsycholoog.nl
Leeftijd doelgroep
3-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Orthopedagoog
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Psycholoog NIP
EMDR therapeut
lid specialist Vereniging voor Kinder- en Jeugd psychotherapie
Gezins- en relatietherapeut i.o., Symbooldrama therapeut
Speltherapeut
Specialismen
Angst-, stemming- en gedragsstoornissen
Hechtingsproblemen
Trauma's
Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten
Zindelijkheidsproblemen
Schoolweigering
Ontwikkelingsstoornissen
Opvoedingsondersteuning
Orthopedagogische maatschap Strijen
Contactgegevens
Orthopedagogische maatschap Strijen
Molenstraat 19c
3291 EE Strijen
T: 078-6741466
E: omstrijen@xs4all.nl
W: www.omstrijen.nl
Leeftijd doelgroep
2-11 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Orthopedagoog NVO
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Specialismen
Autisme
ADHD
Hechtingsproblematiek
Seksueel misbruik
Traumatische ervaringen
Angstproblematiek
Gedragsproblemen
Slaapproblemen
Rouwverwerking
Echtscheidingsproblemen
Opvoedingsvragen
Praktijk Inzicht
Contactgegevens
Praktijk Inzicht
Matthijs Balenstraat 8
3311 GH Dordrech
T: 078 – 641 23 12; 06-18333433
E: info@praktijk-inzicht.nl
W: www.praktijk-inzicht.com
Leeftijd doelgroep
3 - 18 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
NVO Orthopedagoog Generalist
EMDR Therapeut (VEN)
lid Stichting Symbooldrama
NatuurlijkSportief coach
Specialismen
Ontwikkelingsproblematiek(ADHD/Autisme)
Angsten
Depressie
Sociaal-emotionele problematiek
Trauma- en rouwverwerking
Ouderrelaties
Ouder-kindrelatieproblematiek
Hechting
Echtscheidingsproblemen
Leefstijlproblematiek
Opvoedingsvragen
Schoolgerelateerde vragen
De Dordtse Praktijk
Contactgegevens
De Dordtse Praktijk
Halmaheiraplein 7
3313 GH Dordrecht
T: 06-11616067
E: DeDordtsePraktijk@gmail.com
W: www.dedordtsepraktijk.nl
Leeftijd doelgroep
4 - 21 jaar en volwassenen
Diagnostiek
Nee
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Gezins- en relatietherapeut
EMDR therapeut
Specialismen
Gezinsproblematiek
Relatieproblematiek
Adolescenten met depressieve klachten
Traumaverwerking
Kinderpraktijk Heijligers&Treep
Contactgegevens
Kinderpraktijk Heijligers&Treep
Reeweg Oost 71
3312 CL Dordrecht
T: 078-6390705
E: info@kinderpraktijkdordrecht.nl
W: www.kinderpraktijkdordrecht.nl
Leeftijd doelgroep
0-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Orthopedagoog-generalist
Registersycholoog NIP
Kind en Jeugd Dyslexiespecialist
Logopedist
Orthopedagoog NVO
speltherapeut
HBO Psycholoog
Lid NVO, NIP, SKJ, Kwaliteitsinstituut Dyslexie
Specialismen
Autisme
Hoge en lage intelligentie
ADHD
Angststoornissen
Dyslexie ook volgens vergoede zorg
Dyscalculie
EMDR
Opvoedingsgerelateerde vragen
Rouwverwerking
Schoolgerelateerde vragen
Seksueel misbruik
Selectief mutisme
Trauma
Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema
Contactgegevens
Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema
Badweg 7
3312 AB Dordrecht
T: 078-6313533
E: m.wiertsema@obdordt.nl
W: www.kinderenmetleerproblemen.nl
Leeftijd doelgroep
4-60 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-Psycholoog
Kinder & Jeugd psycholoog NIP
Orthopedagoog-generalist NVO
Lid deskundigenbestand Dyslexie NIP en NVO
Specialist Dyscalculie
EMDR Therapeut (VEN)
Specialismen
Dyslexie onderzoek
Hoogbegaafdheid
Leerproblemen
Sociaal-emotionele problemen
Ontwikkelings- en gedragsproblemen
Depressie
Angsten
Opvoedingsgerelateerde vragen
Traumaverwerking
Rouwverwerking
Kind en Consult
Contactgegevens
Kind en Consult
Giessenland 65
4223 MZ Hoornaar
T: 0183 58 98 95
E: info@kindenconsult.nl
W: www.kindenconsult.nl
Leeftijd doelgroep
0 - 18 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
SKJ
NVO
Specialismen
Opvoeding
Jonge kinderen
Trivers Dyslexie Instituut Drechtsteden
Contactgegevens
Trivers Dyslexie Instituut Drechtsteden
Badweg 7
3312 AB Dordrecht
T: 078 6313533
E: m.wiertsema@obdordt.nl
W: www.dyslexieinstituutdrechtsteden.nl
Leeftijd doelgroep
Basisschoolleerlingen groep 4 t/m 8
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Gz-psycholoog NIP
Orthopedagoog Generalist NVO
Eerstelijnspsycholoog
Kinder en Jeugd Psycholoog NIP
Lid Deskundigenbestand Dyslexie van NIP en NVO
Specialismen
Dyslexie Diagnostiek
Gespecialiseerde behandelingen in Dordrecht, Zwijndrecht en de Hoeksche Waard
Praktijk Ouwehand
Contactgegevens
Praktijk Ouwehand
Standermolen 71
3352 CJ Papendrecht
T: 078-6412312
E: gerrie@praktijkouwehand.nl
W: www.praktijk-inzicht.com
Leeftijd doelgroep
18-85 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
NVO Orthopedagoog Generalist
EMDR Therapeut (VEN)
lid Stichting Symbooldrama
NatuurlijkSportief coach
Specialismen
Ontwikkelingsproblematiek(ADHD/Autisme)
Angsten
Depressie
Sociaal-emotionele problematiek
Trauma- en rouwverwerking
Ouderrelaties
Ouder-kindrelatieproblematiek
Hechting
Echtscheidingsproblemen
Leefstijlproblematiek
Opvoedingsvragen
Schoolgerelateerde vragen
Concordium Orthopedagogische Praktijk
Contactgegevens
Concordium Orthopedagogische Praktijk
Concordiaweg 9
4206 BA Gorinchem
T: 0183-649731/06-44416322
E: concordium@solcon.nl
W: www.concordium.nl
Leeftijd doelgroep
2 - 18 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
NVO Orthopedagoog Generalist NIP Lid deskundigenbestand Dyslexie NVO Cogmed coach Braingame Brian licentie Supervisor NVO, NIP, SKJ
Specialismen
Diagnostiek en behandeling van Ontwikkelingsproblematiek(o.a. ADHD/Autisme) Angsten Depressie Sociaal-emotionele problematiek Trauma- en rouwverwerking Ouder-kindrelatieproblematiek Echtscheidingsproblemen Opvoedingsvragen Schoolgerelateerde vragen Executieve functie training (Braingame Brian, Cogmed) Medisch onverklaarde lichamelijke klachten